Heeft u een klacht?

Wij doen elke dag ons best om u naar tevredenheid te helpen. Toch kan het zo zijn dat u daar niet tevreden over bent en dan horen wij dat graag van u.

Heeft u een klacht?

Wij doen elke dag ons best om u naar tevredenheid te helpen. Toch kan het zo zijn dat u daar niet tevreden over bent en dan horen wij dat graag van u.

Bent u niet tevreden of heeft u een klacht, bespreekt u dit dan met de huisarts of een van de andere medewerkers van de praktijk. We zullen dan proberen het probleem op te lossen.

Heeft een gesprek niet (voldoende) geholpen? Dan kunt u een klacht indienen bij de interne klachtencommissie. U kunt dit doen door het klachtenformulier hieronder in te vullen en digitaal te versturen. Binnen 10 dagen na het versturen van uw klacht, krijgt u een ontvangstbevestiging. Vervolgens proberen wij uw klacht binnen vier weken naar tevredenheid af te handelen.

Komt u er met de medewerkers van de praktijk niet uit, dan kunt u ook een klacht indienen bij de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE). Meer informatie daarover kunt u vinden op www.SKGE.nl.

Klachten