Uw gezondheid

Picture

Zoekt u betrouwbare informatie over gezondheid en ziekte? Hieronder leest u waar u die kunt vinden.

Uw gezondheid

Zoekt u betrouwbare informatie over gezondheid en ziekte? Hieronder leest u waar u die kunt vinden.

Picture

Delen van uw medische gegevens

Uw huisarts en apotheek kunnen belangrijke informatie over uw gezondheid delen met andere zorgaanbieders. Maar zij mogen uw medische gegevens alleen bekijken als dat nodig is voor uw behandeling. En wanneer u dat goed vindt. Meer informatie over het delen van uw gegevens vindt u op www.volgjezorg.nl.

Goede voeding

  • Informatie over gezond eten vindt u bij het Voedingscentrum. U kunt daar ook een eetdagboek maken.
  • Op Eten de baas kunt u online een behandeling volgen als u zich zorgen maakt over uw eetgewoonten.

Gezond bewegen

  • Starten met wandelen, fietsen of andere beweging? Kijk voor handige tips op veiligheid.nl en allesoversport.nl.
  • Bij het Kenniscentrum Sport vindt u filmpjes over welke oefeningen u thuis kunt doen om botten en spieren te versterken.

Stoppen met roken

Voor meer informatie kunt u terecht bij:

Lichte psychische klachten

Ziektes op reis voorkomen

Geneeskundige verklaring

Onze huisartsen geven geen geneeskundige verklaringen af aan patiënten die ingeschreven staan in onze praktijk. Wij handelen daarmee volgens de regels die de KNMG, de beroepsorganisatie voor artsen, heeft opgesteld.

 

In het kort een toelichting op deze regels:
De KNMG heeft als standpunt dat een behandelend arts geen verklaringen afgeeft over een eigen patiënt, waarbij hij/zij een oordeel geeft over de (medische) geschiktheid of ongeschiktheid van een patiënt om bepaalde dingen wel of niet te doen. Voorbeelden daarvan zijn: is iemand in staat te werken, een auto te besturen, naar school te gaan, goed voor de kinderen te zorgen, is terecht een geboekte reis geannuleerd of heeft iemand recht op een parkeervergunning of aangepaste woonruimte?

Dergelijke verklaringen mogen alleen worden afgegeven door een onafhankelijke arts (dus niet de ‘eigen’ dokter). Zo'n arts kan een eigen beoordeling maken van uw situatie. Als dat nodig is, kan die arts, met uw toestemming, ook nog extra informatie opvragen bij uw behandelend arts(-en).

 

De twee belangrijkste redenen voor dit standpunt zijn:
De KNMG vindt het belangrijk dat de behandelend arts zich kan concentreren op uw behandeling en een goede vertrouwensrelatie met u kan opbouwen. Uw arts moet dan niet in allerlei belangenconflicten raken. Om dit te voorkomen moet er een scherpe grens zijn tussen de behandeling en het beoordelen of u voor bepaalde voorzieningen in aanmerking kunt komen. Op deze manier staat niets u in de weg om uw arts alle informatie te geven die noodzakelijk is voor uw behandeling.

Daarnaast is uw behandelend arts vaak niet op de hoogte van de criteria die worden gehanteerd voor het al dan niet toewijzen van bepaalde voorzieningen. Daardoor is het vaak niet mogelijk om een goed oordeel te geven. Het is ook in uw belang dat de arts die de geneeskundige verklaring afgeeft goed weet welke punten wel en niet van belang zijn hij de beoordeling.

 

Wat kunt u doen als een instantie u vraagt om een geneeskundige verklaring?

  • U kunt navragen hij de instantie die een geneeskundige verklaring vraagt of u kunt volstaan met een verklaring van uzelf over uw gezondheidstoestand, eventueel in de vorm van een in te vullen vragenlijst.
  • U kunt uw arts vragen om een afschrift van uw medisch dossier waarin bepaalde belangrijke feiten over uw gezondheidstoestand staan vermeld (bijvoorbeeld de uitslag van een looptest, de uitslag van een meting van uw gezichtsvermogen etc) en die toesturen aan de instantie die een geneeskundige verklaring vraagt.

U kunt zich voor de noodzakelijke beoordeling wenden tot een arts waarbij u niet onder behandeling staat. Deze kan met uw toestemming ook feitelijke informatie over uw gezondheidstoestand bij de behandelend arts opvragen en deze informatie hij zijn/haar beoordeling betrekken.